,

Poli-Farbe garázspaldó, beton-és útjelző festék 1l


2790 Ft11900 Ft

Kiürítés

Poli-Farbe Garázspadló, beton- és útjelző festék*

Kül- és beltéri használatra

Beton-, fém- és fafelületekre

Útjelző festék, kisebb forgalmú utakhoz

Kopásálló, súrolható, tisztítható

 

A Poli-Farbe garázspadló, beton- és útjelző festék magas minőségű, oldószeres, esztétikus bevonat betonfelületek és egyéb, cementkötésű felületek védelmére.

Alkalmazási terület: száraz kül- és beltéri beton- és járófelületek, autógarázs, műhely, terasz, pince, veranda és lépcsők. Benzin, olaj, tisztítószer és kopásálló bevonatot képez.

*Ajánlott felhasználási terület: kisebb forgalmi igénybevétel esetén pl.: üzemi utak, gyalogutak, telephelyek belső forgalmi kialakítása.

 

Felhasználás: a terméket használat előtt jól fel kell keverni.  A felületnek nem töredező, nem porló, portól, piszoktól, olaj- és zsírszennyeződéstől, régi festékrétegtől mentesnek kell lennie! Új cementkötésű felületre minimum 28 napos kötési idő kivárása után, száraz felületen alkalmazható. Alkalmas további fém- és fafelületek bevonására is.

Alapozó festés: első rétegben 10%-os hígítás megengedett, a többi rétegben nem kell hígítani. Fémfelületekenél korróziógátló alkalmazása szükséges, fafelületeknél kültéren fakonzerváló alapozó használata ajánlott.  Alapozás után festeni  +5 °C és +30 °C között, száraz időben lehet. Vigyük fel a jól felkevert betonfestéket.  Az eszközök  a munka befejezése után lakkbezinnel elmoshatók.

Terhelhetőség: a felfestést követően 3 nap után vehető igénybe gépjárművel. Alkalmas intenzív beltéri használatra.

Poli-Farbe garázspadló, beton- és útjelző festék fehér és TR bázis a Poli-Farbe színezőrendszerben használható, a TR bázis önmagában nem alkalmas a festésre.

 

Felhordás: ecsettel, hengerrel.

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg.

Kiadósság: 6-7 m2/l, sima felület esetén (az egyenetlen betonfelület esetén, ez a kiadósság a felére is lecsökkenhet)

Hígítás: lakkbenzin hígítóval, első rétegben legfeljebb 10% hígítás lehetséges, az alapfelület szívóképességének függvényében.

Száradási idő (20°C-on): kb. 12 óra.

Átfesthetőség (20°C-on): kb. 12 óra.

 

Összetétel: alkid gyanta, kálcium-karbonát, pigment, lakkbenzin, festékadditív.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

EUH208 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Figyelem

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <2 % aromás vegyületek.

 

Tűzveszélyességi osztály: „Robbanásveszélyes”.

Tárolás: eredeti, bontatlan csomagolásban, 0 °C ‒ +35 °C hőmérsékleten.

Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 60 hónapig.

EU limit value for this product (A/i): 500 g/l (2010).

This product contains max. 500 g/l VOC.

EU határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.

Cikkszám: 00536 Kategóriák: ,

Köszönjük rendelését! Kérjük várja meg a visszaigazoló e-mailt. Elrejtés