,

Polistuc magasfényű nitrozománc 1l


2950 Ft

Kiürítés

Figyelem! A monitoron megjelenő színek eltérhetnek a valós színektől!

Milesi Polistuc magasfényű nitrozománc RAL színekben

Jellemzők: SINTORAPID egykomponensű alkid színtelen konverter / színezett fedőfesték

Higítás: nitrohigítóval max. 5%-ban

Felhordás:  szórással hagyományos airless / airmix / sztatika vagy kenés / hengerlés

Felhasználási mennyiség: 0,11-0,17 kg/m2/réteg (kiadósság: 5,9-9,1 m2/kg)

Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje fel és végezzen próbafestést! A próba elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállalunk

Allergiás reakciót válthat ki. H315 Bőrirritáló ha. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335 légúti irritációt okozhat. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, Hosszan tartó károsodást okoz.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni / át kell kötni. P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P260 A por / füst / gáz / köd / gőzök / permet / belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű / védőruházat / szemvdéő / arcvédő használata kötelező P370+P378

Tűz esetén oltásra CO2-vel, habbal, porral oltandó használandó.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Bútoripari termék, nem tartozik a 2004/42/EK uniós irányelv alá

Kiszerelés: 1kg

Cikkszám: 00424 Kategóriák: ,

Köszönjük rendelését! Kérjük várja meg a visszaigazoló e-mailt. Elrejtés