Stabilizálja a felületet:

Javítja a fedőfestékek fedését

Kiegyenlíti a felület egyenetlenségeit

Biztosítja a fedőfestékek kiváló tapadását

Legfeljebb 12 m²/l egy rétegben

Technikai előnyök:

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Ajánlott rétegek száma: 1 réteg

Száradási idő: min. 3 óra

További előnyök:

Ajánlott a foltállóságot garantáló kerámiafesték alá

Növeli a festékbevonat tartósságát

Ideális a gipszkarton lemezekhez

Rendelkezik egészségügyi bizonyítvánnyal.

A festék a cement, cement-mész, gipsz, fa, fa eredetű felületeknek, valamint lakó-, iroda- és közösségi helyiségekben használt beltéri üvegszálas tapétáknak az első, egyszeri, alapozó festéséhez javasolt. Különösen javasolt a gipszkarton lemezekhez, a MAGNAT CERAMIC kerámiafestékek alá, valamint egy intenzív sötét szín világos színre való átfestéséhez.

FELHASZNÁLÁSI MÓD:

Felület előkészítése – a festésre szánt felületnek tartósnak, száraznak, por- és zsírmentesnek, megfelelően előkészítettnek kell lennie. A ragasztó-, mészfesték bevonatokat, valamint a hámló és rosszul tapadó régi festékrétegeket el kell távolítani. Az egyenetlenségeket és a repedéseket a megfelelő beltéri glettel kell kisimítani. A vízaláfutásos, nikotin- és olajfoltokat a megfelelő festékkel kell lefesteni. A gyenge felületeket megfelelő diszperziós alapozóval kell megerősíteni.

A termék előkészítése – a festéket alaposan fel kell keverni. A nagyon szívóképes felületek esetén megengedhető a festék hígítása maximum 10% víz hozzáadásával. Mész nem adható hozzá, valamint más festékkel nem keverhető.

Festés – a festéket (egy réteget) fel kell vinni ecsettel, hengerrel vagy hidrodinamikus szórással. A fedőfestékek 4 óra eltelte után vihetők fel. A festési munkálatok a felület és a környezet +10 ºC-tól +30 ºC-ig terjedő hőmérsékleténél végezhetők. A festési munkálatok befejezése után az eszközöket vízzel kell elmosni. Kizárólag jól szellőztetett helyiségekben lehet alkalmazni.

Megőrzés és tárolás szorosan zárt csomagolásban. Fagytól és napsütéstől védeni kell. Részletes információk a műszaki adatlapon és a www.magnatfestek.hu weboldalon találhatók.

KIADÓSSÁG: legfeljebb 12 m2/l egyszeri festésre.

A szavatossági idő és a sarzsszám: a csomagoláson.

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/g/WB): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz. PN-C-81914:2002 szabványnak, I. típus – nedves súrolásnak ellenálló festék.

BIZTONSÁGI ADATOK:

EUH208 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: C(M)IT/MIT (3:1).

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

Cikkszám: N/A Kategória:
Kiszerelés

2,5 l, 10 l