,

EUROPAL 2000 extra erős gombaölő és penészgátló falfesték

Availability:

Elfogyott


Érdeklődjön telefonon!

Termékismertető:

EUROPAL 2000 gombaölő és penészgátló, vízzel hígítható fehér falfesték * EXTRA ERŐS!

Alkalmazási terület: Bel- és kültéri falfelületek alapozó és átvonó festésére, ahol védekezni kell a gombásodás és penészképződés ellen.

Falfelület előkészítés: Az aljzatot gondosan meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a régi felületeknél az esetlegesen lemállott festékmaradványoktól. Olajfestékre és műanyaggal bevont felületekre nem alkalmazható. Gipsztartalmú vakolóanyag és glett nem javasolt.

Pórustömítés: Új, korábban nem festett, vagy erős szívóhatású felületek esetén mélyalapozás javasolt (pl. Europal 60 típ. különleges – fungicid hatású, vízzel hígítható –  mélyalapozószer).

Hígíthatóság: Vízzel max. 5 %.

Színezés: A szokásos színezőkkel.

Felhordás: Ecsettel, vagy hengerrel, csiszolás és portalanítás után.

A szerszámok és a padló tisztítása: Azonnal vízzel.

Használatba vehetőség ideje: Min. 12 óra 20 Celsius fokon.

Száradási idő: 2-12 óra 20 Celsius fokon légnedvességtől függően.

Bevonat: Selyemfényű, hófehér, tisztítható, légzőképes. Hosszú ideig kiváló védelmet nyújt a gombásodás és penészesedés ellen. Erős penészölő hatású.

A falra felhordott EUROPAL falfesték az egészségre nem ártalmas.

Kiadósság: 4-6 m2/kg egyszeri bevonatnál, a javasolt kétszeri bevonat esetén 2-3 m2/kg.
Felhasználhatósági idő: min. 18 hónap.
Tartalom: 1 kg, egyéb kiszerelés 12 kg bfn.

Légmentesen lezárva száraz, hőtől és hidegtől védett helyen kell tárolni. Fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat: IV.

Gyerekektől elzárva tartandó! Használat előtt felkeverendő!
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező, mert a falfesték felhordás közben egészségre ártalmas. Az egészségre ártalmas anyagtartalom: Fungicidek. Munka közben kerülni kell a szembe cseppenést, a nyálkahártyára és a bőrre jutást, lenyelést, belélegzést. 

P264 A használatot követően az eszközöket alaposan meg kell mosni.
P305+351+338 Szembe kerülés esetén, óvatos öblítés vízzel több percen keresztül, adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+313 Ha szemirritáció nem múlik e, orvosi ellátást kell kérni.
Baleset vagy rosszullét esetén haladéktalanul vegyünk igénybe orvosi segítséget (Ha lehetséges, mutassuk meg az orvosnak a címkét és a biztonsági adatlapot).
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Lefolyóba önteni tilos!
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi világra, hosszan tartó károsodást okoz.

VTSZ 3209100000
Veszély
UN szám: 3082 Környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n.OKI szakvélemény száma: 7023-80/93
ÁNTSZ OTH minősítés: 2248/1994
KERMI engedélyszám: E-96/7424
OKBI bejelentések: 45783/2016 és 1701/99
Gyártja: ZUMA-Zuckriegl GmbH & Co A-4780 Schärding/Ausztria – Alfred-Kubin-Strasse 9/a-c