Cellkolor zománcfestékek


Érdeklődjön telefonon!

2021-ben a teljes Cellkolor termékcsalád megújúl, a Cellkolor zománcfesték új receptúrával, új csomagolással kerül a polcokra. Fa- és fa eredetű felületek dekoratív és védő festéséhez alkalmazható: kül- és beltéri ablakokhoz, ajtókhoz, bútorokhoz stb., falakhoz és fémekhez: kapukhoz, kerítésekhez stb.

 

 

  • Kül- és beltéri felületekre

 

  • Ellenáll a mechanikus és az időjárási hatásoknak

 

  • Ellenáll a fertőtlenítőszereknek*

 

  • Nehezen gyulladó bevonatréteg**

 

  • Fa- és fémfelületekre

 

  • Tartós és élénk színek

 

 

Alkalmazási terület:

 

 

  • Beltéri ajtók

 

  • Kerítések, palánkok, kapuk, korlátok

 

  • Ablakok

 

 

 

 

 

  • Felhordás: ecsettel, szivacshengerrel, szórással

 

  • Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

 

  • Kiadósság: legfeljebb 16 m²/l egy rétegben

 

  • Hígítás: Poli-Farbe színtetikus hígítóval legfeljebb 2%-ban

 

  • Száradási idő (20 °C-on): 24 óra után, érintésszáraz 16 óra után

 

  • Átfesthetőség (20 °C-on): 24 óra után

 

 

**- D-s1,d0 tűzvédelmi osztály.

*- a vizsgálatokat válogatott fertőtlenítőszerekkel végezték.

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fa- és fa eredetű felületek dekoratív és védő festéséhez alkalmazható: kül- és beltéri ablakokhoz, ajtókhoz, bútorokhoz stb., falakhoz és fémekhez: kapukhoz, kerítésekhez stb.

 

FELHASZNÁLÁS

Előkészítés – a festésre szánt felületeknek száraznak, tisztának, portalannak, zsír-, gyantafolt- és rozsdamentesnek kell lennie. A gyantás és zsíros részeket POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ segítségével kell megtisztítani. Azon kültéri faelemeket, amelyek korábban nem kerültek lefestésre, fakonzerváló szerrel kell impregnálni, majd POLI-FARBE CELLKOLOR UNIVERZÁLIS KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ-val átfesteni. A fémelemeket POLI-FARBE CELLKOLOR UNIVERZÁLIS KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ-val kell kezelni. A lazán tapadó festékrétegeket el kell távolítani, utána alapozni. A jó minőségű bevonatokat érdesíteni kell finom csiszolópapírral, majd alapozni.

Festés – a felkevert zománcfestéket ecsettel, hengerrel vagy szórással kell felvinni (szükség esetén 2%-ig lehet hígítani POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ-val): 1-2 rétegben, 24 órás időközzel. Különböző gyártási tételű, de ugyanazon színű festékkel történő festés esetén össze kell ezeket keverni a színeltérések elkerülése miatt. A festési munkálatokat +10 °C és +30 °C közötti környezeti hőmérsékleten kell elvégezni, ahol a levegő páratartalma alacsonyabb 80%-nál. A környezet és a felület ennél magasabb hőmérséklete megnehezítheti a felvitelt, és nem kielégítő dekorációs eredményt okozhat.

Hígítás és az eszközök tisztítása – POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ-val. Száradási idő +20 °C hőmérsékleten és 55%-os páratartalom mellett – 16 órán belül. Részletes információ a műszaki adatlapon található.

 

BIZTONSÁGI ADATOK

Veszélyes összetevők: szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <2% aromás vegyületek.

 

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

EUH208 Kobalt-bis(2-etilhexanoátot), zsírsavakat, C18 frakciót, telítetlen dimereket, N,N-dimetil-1,3- propándiamin reakciótermékeket és 1,3-propándiamint, 2-butanon-oximot, kobalt neodekanoátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P370+P378 Tűz esetén: Oltásra por ABC tűzoltó használandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

 

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

 

TÁROLÁS

5-30 °C hőmérsékleten.Védjük a fagytól és a napsugárzástól.

 

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 730 napig.

 

VOC

EU-határérték erre a termékre: (kat. A/d/SB): 300 g/l (2010). Ez a termék max. 300 g/l VOC-t tartalmaz.

Cikkszám: N/A Kategória:
Szín

fényes, matt

Kiszerelés

0,4l, 0,8l, 2,5l, 5l

Színek

Citromsárga, csokoládébarna RAL 8017, Fehér, Kék, Krémszínű, Meggybordó, Mentazöld, Narancssárga, Piros, RAL6002 zöld, RAL7001 acélszürke, RAL7023 hamuszürke, RAL7047 világos szamuszürke, RAL8002 közép dió, RAL8016 barna, RAL9003 fehér, RAL9005 fekete, Világos dió, Világosszürke